Erfaring og uddannelse
Udvikling i jeres parforhold fra dårligt til godt sker via min udviklingsterapi og mine hjemmeopgaver.

Uddannelse og erfaring er vigtigt for at kunne arbejde professionelt med klienter – jeg har arbejdet med parterapi (udviklingsterapi) i 20 år.

 1. Parterapeut / Udviklingsterapi
 2. Kropsterapi
 3. Sexolog

Parterapi (udviklingsterapi)?
Fordi jeg ikke er som de andre

Føler I jer fastlåst i de samme destruktive kommunikationsmønstre i jeres parforhold? Har din partner været utro, eller er du jaloux? Parterapi kan løsne op for disse udfordringer, og hjælpe jer tilbage til et forhold præget af mere nærhed, forståelse og accept af hinanden.

Et parforhold vil typisk rumme mange smukke, glædelige og kærlige stunder. På livets lange vej vil selv den største kærlighed dog ikke kunne undgå at få skår og skrammer, som kan opleves vanskelige at overkomme på egen hånd. Parterapi er derfor for par, der ønsker hjælp til at løse samlivsproblemer og konflikter, man ikke selv evner at håndtere på nuværende tidspunkt.

Nogle gange kan en pludselig og uventet hændelse lede til følelser af svigt og mistillid. Sygdom og store kriser ved tab eller utroskab kan i særdeleshed også gøre det svært for to at følges ad. Andre gange er der perioder, hvor den seksuelle eller følelsesmæssige gnist er gået i dvale og gør det svært at mærke nærheden hos den anden. Det kan skabe en følelse af afstand eller utryghed. Problemer med kommunikationen vil ofte være det, der fører til skænderier, misforståelser og langvarige konflikter, som slider på forholdet og gør det svært at blive sammen.

Det er naturligt at opleve svære perioder i et parforhold. I særligt krævende tider, kan det dog være gavnligt at søge terapeutisk støtte hos en udenforstående. Gennem min Udviklingsterapi kan jeg i samarbejde med jer, skabes de rette rammer for en dybere indsigt i de destruktive samspils- og kommunikationsmønstre, der viser sig at have udviklet sig i relationen og som nu skaber splid. Udviklingsterapi opgave er at skabe et fortroligt rum i samarbejde med min arbejdsopgave som i får af mig hver gang vi mødes , hvor I sammen kan øve jer på at give udtryk for jeres aktuelle behov, følelser, fantasier, fysiske, kropslig, behov det ønsker for fremtiden

Andre gange kan det være gavnligt at fokusere på de aspekter, der bringer jer sammen – fælles interesser, visioner om fremtiden, projekter, familie – og herigennem genfinde og styrke sammenholdet, intimiteten og kærligheden til hinandendet det tager vi når tiden er til det. sådan ring lav praktisk i midt i mit forløb .
Det er meget forskelligt, hvilke interventioner der er givende i parterapi afhængigt af den aktuelle konflikt, der opleves. Det største fokus i parterapi relaterer sig dog til parrets kommunikationsevner.

Kropsterapien er en del af mine hjemmeopgaver til jer

Mine hjemmeopgaver til jer er en behandlingsform, som bringer jer sammen og hvor vi arbejder med pulserende massage, åndedrættet og meridianerne på kroppen. Hjemmeopgaverne vil lære jer selv og jer partner at kende at endnu bedre at kende og som er nysgerrig på at arbejde med kroppen. Du kender sikkert dit hoved og din måde at agere på i livet særdeles godt og ved måske godt, hvad der er dine udfordringer her i livet.
Men selvom du føler, at du kender dig selv og din partner rigtigt godt, bliver jeres krop alligevel nogle gang presset ud i situationer og begivenheder,
Det kan komme til udtryk på mange måder. Måske du har ondt i en skulder, mavespændinger, ondt i ryggen eller et andet sted på kroppen. Men har du tænkt over, at de fysiske smerter kan hænge sammen med noget andet?
vil give det ting i mangler på mange planer
mine hjemme opgaver handler om, at vi sammen går på opdagelse og undersøger, En mine hjemme opgaver går i dybden og du vil føle en forløsning allerede efter din første nr 3 hjemme opgaver. Alt sammen udforskes i jer tempo og med jer i centrum.
mine hjemme opgaver vil i føle en lettelse, en frihed i kroppen, som vel mest minder om den følelse, vi har, når vi har ”lettet vores hjerte” til et andet menneske. Under mine hjemme opgaver har kroppen og din indre følelser fået lov at udtrykke sig uden ret meget tale.
Efter 10 til 13 hjemme opgaver vil i kunne gå men nu er i samme som par
Sexolog
Oplever du manglende lyst, uens lyst, rejsningsproblemer, præstationsangst, eller
Metoder

 1. min Udviklingsterapi
 2. først min kropsterapi i form som hjemme opgaver til jer
  nr. 1 til 5
 3. min Udviklingsterapi
 4. der efter er i klar til det langsomt
 5. så først min sexolog i form som hjemme opgaver til jer
  nr. 6 til 13 eller videre hvis i vil
  Manglende lyst er et symptom og ikke en sygdom
  Jeg behandler både mænd og kvinder men som par, der i første omgang kontakter mig, fordi de oplever manglende lyst til sex. Det er et almindeligt fænomen, at lysten svinger igennem livet, som byder på godt og ondt. Normalvis fylder sexlivet 10% i et parforhold men hvis sexlivet ikke har et naturligt flow og er kommet ind i en negativ spiral med skam og afvisninger, kan det fylde enormt meget.
  At gå på opdagelse i sit indre univers, og finde ud af hvor fantastisk et menneske du er, booster dit selvværd og bliver reflekteret i din udstråling og din evne til at sige JA tl livet. Et selvbillede fuld af skam og skyld for eksempel ved manglende lyst, har den modsatte effekt og hindrer dig i at omfavne hele dit potentiale. Der er en grund til at ordet LIV indgår i SEXLIV.
  i kan kontakte mig uforpligtende for at få en fornemmelse af om, det er det rigtige for jer. Jeg er meget direkte, ligefrem og møder dig i øjenhøjde.
  I sexologisk rådgivning bliver din problematik behandlet på en respektfuld og konstruktiv fremadrettet måde. Det er meget vigtigt at du kan sige stop og fra og at forløbet foregår i et tempo, hvor du kan implementere det i dit liv. Jeg anbefaler altid i slutningen af forløbet, fordi så har vi samlet op på de følelser der dukker op i dit forløb og mine hjemmeopgaver. har gjort sit arbejde
  Metoder
  Jeg kommer ikke med råd om hvordan jer sexliv -jeg kan inspirere jer med mine arbejdsopgaver til at turde leve det ud, som du ønsker det. Jeg arbejder målrettet på at hjælpe dig til at ændre dine handle og tankemønstre, så i opnår den succes i dit liv, som i har brug for – og i mine øjne – krav på. Alle veje starter med et skridt og verden er en afspejling af dine tanker.

tilslut
penge er selvfølgelig altid rart at få. men det er faktisk neget der er vigtigere fællesskabet mellem mennesker og her især parforhold fællesskabet mellem to mennesker
når jeg har komme hos nogen par har man lige fra kunne fornemme den dårlig stemning i hjemme. når jeg så kørte hjemme stod de i døren og holdt om hinanden
nogle gange fik jeg et kys af kvinde eller til klap på skulder af mand
nu forstår i hvad jeg mener men nærmest fløj hjemme
hilsen kim verner

Privatlivspolitik:
Personlige oplysninger såsom navn, adresse og telefonnummer opbevares kun, indtil terapiforløbet afsluttes – og højst i 2 år. Personlige oplysninger opbevares aflåst og separat fra eventuelle notater fra sessionerne. Tavshedspligt er en selvfølge.

Læs hvad nogle af mine tidligere klienter siger