Kim Verner Kropsterapi

Se kildebilledet

Sænk dit stress niveau

At være i kontakt med sig selv, handler først og fremmest om, at kunne mærke sig selv. Du skal kunne mærke dig selv, din krop og de signaler, din krop sender dig om, hvad der er dejligt og ikke dejligt – om hvad du har lyst til og ikke lyst til.

( Min parudviklingsteknikker / redskaber ) vil give jer et godt samspil mellem jer som partnere, og så bliver det lettere at klare den stress man oplever i hverdagen.

Et af de største benspænd for at kunne mærke dig selv, er stress.

En af de første ting, der sker, når vi bliver ramt af stress, er, at vi lukker af til vores krop og til vores vejrtrækning. Det er ren logik.

For at kunne fortsætte med den livsstil, der stresser os, er vi nødt til at slukke for de signaler, der fortæller os, at det ikke er sundt for os.

Så vi lukker af fra halsen og nedefter – og den dør til vores krop er vi nødt til at få åbnet igen, hvis vi skal genfinde kontakten til os selv.

( Mine parudviklingsteknikker / redskaber ) som I har lært, vil åbne op for hinanden, både på det fysiske og psykiske plan, og I vil opleve en kontakt til både hinanden, men også til jeres krop )

Derudover, så befinder vores krop sig også i en tilstand af konstant årvågenhed, når vi er stressede. Vi er i alarmberedskab, vi er i overlevelse tilstand. Det står i direkte kontrast til den nydelse, ro og overgivelse, der ligger i at have sex (i god sex vel at mærke). God sex kræver, at I slipper kontrollen.  Og det kan I ikke, når I er i alarmberedskab!

( Min parudviklingsteknikker / redskaber ) vil genskabe tilliden til hinanden , I får også en forståelse af hinanden, og så begynder I at slappe af. Og så vil I slippe kontrollen.

Jeres krop og psyke er nu ikke længere i alarmberedskab.

Afspænd og åbn din krop.

En fysisk låst og lukket krop har svært ved at mærke noget som helst  andet end smerte.

Måske er din krop låst og lukket pga. længerevarende stress, men det kan også skyldes gamle traumer og andre (selv)begrænsninger, der har sat sig i kroppen, hvilket i sidste ende også er en stresstilstand.

( Det er noget de fleste par har som et problem. Forståelse for det er en vigtig brik i puslespillet, når det handler om at komme i bedre kontakt med jer selv og hinanden. I gør arbejdet, og jeg viser jer vejen i skal gå samme. )

For rigtige mange bliver kroppen bare en genstand – en maskine – der bærer rundt på vores hoved. Den skal virke, og vi bliver irriterede, når den ikke gør det. Men hvis du vil have god sex, så skal du ned i din krop. Du skal i kontakt med den. Du skal kunne mærke dig selv, og din krop igen.

Så de muskulære låsninger og blokeringer, du har i din krop, skal åbnes op. Dit åndedræt skal frigøres. Og de underspændte områder, du har, skal vækkes til live og have flow og gennemstrømning.

Så er din krop anspændt og låst? – så prioriter at få gjort noget ved det. I har jo hinanden, og I er til for hinanden.

( Min parudvikling tager fat på disse problemer, og når jeg er færdig, forstår I alt og kan klare jer sammen )

Jeres krop begynder at åbne sig fysisk for jer. Åndedræt er frit, dine muskler er afspændte og energien i din krop flyder uhindret, så begynder I også at kunne mærke de beskeder, jeres krop sender jer.

I begynder at kunne mærke, hvad I kan lide og ikke kan lide. Hvad I  har lyst til, og ikke lyst til.

( Nu har min parudvikling vist den vej  i skal gå, og I kan fremadrettet klare jer selv)

De redskaber I har lært af mig, tager tid og øvelse for at komme ind i vanen.

I skal øve jer i at opfange og afkode de signaler I sender til hinanden, hvornår noget er et “ja” og hvornår det er et “nej”,

( Med de redskaber som I har fået under parudvikling, har I nu den viden der skal bruges, og I forstår hvad i skal gøre )

Så bliver I i stand til tydeligt, at sige ja til de ting, I helt ægte har lyst til.

Når du så er blevet super skarp til at mærke, hvad du har lyst til, og ikke har lyst til, så skal du til at stå ved det. Du skal stå ved det overfor dig selv, og så skal du sige det højt til din partner

( Det er kun spørgsmål om tillid, forståelse og lyst, men det tager vi under min parudvikling.)

Læs om parudvikling
Læs om sexterapi