Lær at forstå hinanden som mand og kvinde

– så får I et godt forhold

Når I har haft jeres sidste parterapi hos mig, er målet, at I har genfundet hinanden. Og at I har lært at forstå hinanden. Ikke gennem ord, men gennem handling

Sådan foregår udviklingsterapien

Mit program er bygget op omkring 9 sessioner, der hver især repræsenterer et vigtigt skridt I jeres vej tilbage til hinanden.

Parterapien er handlingsorienteret. Det betyder, at vi ikke bruger tiden på lange dybe samtaler i øst og i vest, men holder fokus på nogle helt konkrete tiltag; værktøjer om man vil.

I det efterfølgende vil jeg kort skitsere indholdet af hver session, så du og din partner kan få et indblik i hvordan vi arbejder os over mod et godt og nærværende forhold som mand og kvinde.

En typisk session er bygget op omkring 6 trin.

  • Trin 1: Kortlægning

Fokus er at få kortlagt jeres samliv. Hvad foregår der, og hvad foregår der ikke.

  • Trin 2: Et vigtigt spørgsmål

Her får I et vigtigt spørgsmål. Af hensyn til forløbet, vil jeg ikke her afsløre hvad de spørgsmål består i, men svarene danner rammen for det videre forløb.

  • Trin  3

Vi gennemgår og taler om den foregående hjemmeopgave.

  • Trin 4

I modtager flere konkrete og handlingsorienterede opgaver der er vigtige for jeres samliv. Hver opgave tager ca. 100 min. at gennemføre.

  • Trin 5

Vi samler løbende op, på de små justeringer i samliv. Overordnet set drejer det sig om, at skabe en forståelse for de små handlinger, I hver især kan gøre overfor hinanden for at opnå hinandens nærhed.

  • Trin 6

De store justeringer. Helt overordnet handler det her om, at få talt om de store emner i parforholdet. Dem der gør ondt. Eksempler kunne være:

  1. Økonomi
  2. Familieproblemer
  3. Problemer med jeres børn

Hvor mange sessioner er påkrævet for succes?

Det er da af gode grunde ikke et entydigt svar på, men gennemsnitligt har de par, jeg har haft igennem et forløb fået revitaliseret deres parforhold efter 6-9 sessioner.

Da en stor del af parterapien er handlingsorienteret og baseret på hjemmeopgaver, er det selvfølgelig en forudsætning, at I vil det her, og at I arbejder målrettet med tingene.

Er I nysgerrige på hjemmeopgaverne?

Jeg vil ikke beskrive dem her – de er nemlig min lille hemmelighed.

Men opgaverne udgør fundamentet, for de parforhold jeg har reddet.

Er I klar på at tage hånd om problemerne og genfinde hinanden?

Så ring til mig på 91 25 35 08 og lad os tale om, hvordan jeg kan hjælpe jer videre i jeres parforhold.

Du kan læse mere omkring mine priser her